เนื้อหา

พิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

68444

จังหวัดนครปฐม โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม โดยสถิติจังหวัดนครปฐม นางอรธัญญา หุ่นดี ได้เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารกองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.