เนื้อหา

การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ อำเภอนครชัยศรี

10n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัด การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจ้งเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติงานของโครงการ ณ.ห้องประชุมอำเภอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วันที่ 1 พฤษภาคม 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.