เนื้อหา

การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ อ.บางเลน

16n

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐมได้จัด การประชุมชี้แจ้งโครงการระบบจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจ้งเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับหลักการและวิธีการปฏิบัติงานของโครงการ ในส่วนของ อำเภอบางเลน ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อ.บางเลน จังหวัดนครปฐม วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม 95-97 ถนนหน้าพระ ตำบลห้วยจรเข้ อ.เมือง
จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.