แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ เขียนโดย admin 7
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 5
กิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 4
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 5
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 14 กรกฏาคม 2563 เขียนโดย admin 17
ตรวจราชการตามแผนตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 13
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 17
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 50
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 25 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 35
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 3 พค 2563 เขียนโดย admin 35
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูมเพื่อติดตามตามคำสั่งจังหวัดในการเฝ้าระวัง และคำแนะนำของคณะทำงานฯ เขียนโดย admin 26
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 27 เมษายน 2563 เขียนโดย admin 31
มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ณ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 18 เมษายน 2563 เขียนโดย admin 28
คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 61
พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 66
มาตรการเพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโควิด19 เขียนโดย admin 47
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 64
การประชุมผ่านวีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เขียนโดย admin 65
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 70
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 นครชัยศรี เขียนโดย admin 58
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 51
สำมะโนประชากรและเคหะ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 88
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เขียนโดย admin 54
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 66
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เขียนโดย admin 46
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 68
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 57
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อ.เมืองนครปฐม เขียนโดย admin 58
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อ.กำแพงแสน เขียนโดย admin 53
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อ.บางเลน เขียนโดย admin 49
การสัมนาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 60
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 57
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 51
พิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2563 เขียนโดย admin 52
ใครได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 52
พิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เขียนโดย admin 61
ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม มกราคม 2563 เขียนโดย admin 132
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน เขียนโดย admin 65
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 62
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เขียนโดย admin 101
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ พระราชวังสนามจันทร์ ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย admin 98
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 88
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ เขียนโดย admin 89
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 83
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 105
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 105
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 90
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 85
พิธีรวมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 69
โครงการพบปะหัวหน้าส่วนราชการ "สภากาแฟ" เขียนโดย admin 76

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.