แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 20
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำ สำมะโนประชากร และเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 34
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากร และเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based) เขียนโดย admin 31
การเก็บรวบรวมข้อมูล ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 จำนวน 6 โครงการ เขียนโดย admin 37
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 33
กิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 29
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย admin 33
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 14 กรกฏาคม 2563 เขียนโดย admin 41
ตรวจราชการตามแผนตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย admin 39
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 45
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย admin 81
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 25 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย admin 62
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 3 พค 2563 เขียนโดย admin 61
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูมเพื่อติดตามตามคำสั่งจังหวัดในการเฝ้าระวัง และคำแนะนำของคณะทำงานฯ เขียนโดย admin 51
คณะทำงานตรวจติดตามโรคฯ ดอนตูม ร่วมตรวจบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ 27 เมษายน 2563 เขียนโดย admin 57
มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ณ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 18 เมษายน 2563 เขียนโดย admin 48
คณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 88
พิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2563 เขียนโดย admin 87
มาตรการเพื่อความปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโควิด19 เขียนโดย admin 73
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เขียนโดย admin 87
การประชุมผ่านวีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เขียนโดย admin 94
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563 เขียนโดย admin 97
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 นครชัยศรี เขียนโดย admin 83
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 76
สำมะโนประชากรและเคหะ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 เขียนโดย admin 116
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เขียนโดย admin 82
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 91
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เขียนโดย admin 67
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย admin 89
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 83
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อ.เมืองนครปฐม เขียนโดย admin 80
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อ.กำแพงแสน เขียนโดย admin 74
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 อ.บางเลน เขียนโดย admin 73
การสัมนาสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 81
ประชาสัมพันธ์สำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 80
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน มกราคม 2563 เขียนโดย admin 75
พิธีถวายราชสักการะ วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2563 เขียนโดย admin 70
ใครได้ประโยชน์จากสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 84
พิธีถวายราชสักการะ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2563 เขียนโดย admin 85
ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม มกราคม 2563 เขียนโดย admin 156
รู้ก่อนถึงวันสำมะโน เขียนโดย admin 90
จังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 83
กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล เขียนโดย admin 126
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ณ พระราชวังสนามจันทร์ ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า เขียนโดย admin 120
โครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย admin 113
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประชารัฐร่วมใจทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ เขียนโดย admin 111
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง เขียนโดย admin 102
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 127
กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 128
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดนครปฐม เขียนโดย admin 111

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.