ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม

 1

นางภัทรวดี สิงคเสลิต

สถิติจังหวัดนครปฐม

ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

เบอร์โทรสำนักงาน : 034-241-683

เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 090-980-4221

สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (ส่วนต่อเติมใหม่ชั้น 4) เลขที่ 99 หมู่ที่ 6
ถนนศูนย์ราชการ ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0-3424-1683 โทรสาร 0-3425-8424
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.