ความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์

เลือกระดับความพึงพอใจต่อเว็บไซต์

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้223
เมื่อวาน167
อาทิตย์นี้928
เดือนนี้4515
ทั้งหมด72497

Powered by Kubik-Rubik.de

โครงสร้างและอัตรากำลัง

NSOCHART-01

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม มีดังต่อไปนี้


สำนักงานสถิติจังหวัด มีอำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่

  • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน

  • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล

  • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ

  • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่

  • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่

  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย